KOI / POSTALAIA

Postalaia sortu dugu eta Koi izan du protagonista edo… kartulina, margoa, zeloa eta amama? Postal alai on guztioa!